x

TIER 2 - Sponsorlu İşçiler

TIER 2 vizesi, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın sponsorluk yetkisi verdiği bir işyerinde çalışacak olan yabancılara verilir. Çalışılacak işyerinin, bakanlıktan sponsorluk yetkisine sahip olması, bir başka ifade ile, bakanlıktan yabancı işçi çalıştırmak üzere izin almış olması temel koşuldur. İzin işlemleri yüksek maliyet, mali sorumluluk ve uzun uğraşlar gerektirmektedir ve bu işlemleri bizzat firma yönetimi gerçekleştirmek durumundadır.

TIER 2 vizesi alabilmek için, 2 temel koşul bulunmaktadır:

Ingiltere'de halihazırda yasal bir vize ile bulunan ve yasal olarak bir işte çalışan Türk vatandaşlarının TIER 2 vizesine başvurusu zorunlu değildir. Bu durumda olanlar, 1963 Ankara Anlaşması ve ek katma protokolden doğan haklara sahiptir ve Türk İşçi Vizesine başvurabilirler. Türk İşçi Vizesi, yukarıda da belirtildiği üzere, halihazirda İngiltere'de yasal bir vize ile çalışmakta olanlara yöneliktir. Bu anlamda, Türkiye'de bulunanları kapsamamaktadır. Türkiye'de bulunup, çalışma izni edinmek isteyenlerin, öncelikle kendilerine iş teklifinde bulunacak, sponsorluk lisansına sahip bir firma bulmaları gerekir.

TIER 2 vizesinde 4 alt kategori bulunmaktadır. Bunlar:

TIER 2 Genel : Nitelikli yabancı işçileri kapsar.
TIER 2 Şirketler Arası Transfer: AB üyesi olmayan ülkelerdeki şirketlerin, İngiltere'de şube açmaları durumunda, kendi elemanlarını istihdam etmelerine -belirli koşul ve sınırlarla- olanak sağlar.
TIER 2 Dinadamı: Dünyada kabul gören dinlere mensup dinadamlarının, kilise, cami gibi ibadet merkezlerinde çalışmalarına olanak sağlar.
TIER 2 Sporadamı: Dünyaca kabul gören spor dallarındaki sporcu ve antrenörlerin, İngiltere'de çalışmalarına olanak sağlar.

Göçmenlik yasaları, İngiltere'ye çalışmak üzere gelmek isteyenlerin, İçişleri Bakanlığı'nca resmen lisanslı bir şirketten, "Certificate of Sponsorship" ya da kısa adıyla "CoS" belgesine sahip olmalarını şart koşar. Bu belgeye ek olarak, başvuranların yeteri düzeyde İngilizce bilmesi ve ilk maaşlarını alana kadar geçecek sürede kendilerine yetecek mali birikime sahip olduklarını ispatlamaları gerekir.

Yılda 150 bin sterlinden az maaş alacak olanlara her yıl belirli sayıda bir kota ayrılmakta ve kota dolduktan sonraki başvurulara vize verilmemektedir.

Yıllık maaşı 150 bin sterlinden fazla olanlara, herhangi bir kota sınırlaması yoktur.

TIER 2 vizesinde, istihdam edilecek yabancı personele ödenecek maaş en az 20,800 olmalıdır.

Aile Bireyleri

TIER 2 vizesine sahip olanların eş ve çocukları, vize sahibi ile birlikte İngiltere'ye gelmek üzere, TIER 2 (Dependant) vizesine başvurabilir.

Hukuki Danışmanlık Hizmetimiz

İngiltere'den veya Türkiye'den yapılacak yapılacak TIER 2 Vizesi başvurularında, firmamızdan profesyonel hukuki destek alabilirsiniz.

FAST TRACK (24 saatte hızlı vize): İngiltere'den yapacağınız TIER 2 Vize uzatım başvurunuzu bir gün içinde sonuçlandırıyor ve vizenizi aynı gün içinde alabiliyoruz.

Avukatlık hizmetimizden yararlanmak ve bize ulaşmak için tıklayın