x

TIER 1 Genel (Nitelikli Göçmen)

İyi yetişmiş profesyoneller ve üst düzey yöneticilerin, bir iş teklifi olmaksızın ve bir firmaya bağlı kalmadan, tamamen bağımsız bir çalışma vizesi almalarına olanak sağlayan bu vize türü, 5 Nisan 2011 tarihi itibarıyla yürürlüktem kaldırılmıştır.