x

TIER 4 - Puanlama Tabanlı Öğrenci Vizesi

TIER 4 Öğrenci vizesi, puanlamaya dayalı bir vize sistemidir ve karar verme sürecinde, vize başvuru dosyasını inceleyen vize memurunun inisiyatif kullanması en az düzeye indirgenmiştir. Bir başka ifade ile, vize memurunun yorumlarından kaynaklanan vize retlerinin yaşanması büyük ölçüde engellenmiştir.

TIER 4 Öğrenci vizesine başvuru için gereken en önemli kriter, İngilizceyi "Upper Intermediate" yani orta düzeyin üzerinde bilmeniz gerekir. Bu, Avrupa Dil Çizelgesine göre B1 seviyesine denk gelmektedir. İngilizceyi yeterli düzeyde bildiğinizin ispatı olarak, IELTS veya Trinity College sınavlarına girmeniz gerekir.

Geçmiş dönemde yaşanan, dil seviyesini gösteren sahte belgelerden dolayı, İçişleri Bakanlığı son derece katı uygulamara geçmiştir. Sınır kontrolü esnasında, TIER 4 vizesi ile ülkeye giriş yapmak isteyenler, sözlü olarak sınava tabi tutulmakta, bu sınavı geçemeyenler ülkelerine geri gönderilmektedir. Bu anlamda, TIER 4 vizesine başvuru için yeterli düzeyde ingilizce bilmenin kaçınılmaz bir gereklilik olduğu göz önünde tutulması gerekir.

TIER 4 vizesi 2 ana kısma ayrılır:

1) TIER 4 (General): 16 yaş ve üstüne yöneliktir.

2) TIER 4 (Child): 4-17 yaşlara yöneliktir. 16 ve 17 yaşlarında olanlar, kendi kriterlerine en iyi uyan bu iki vizeden birine başvurma şansına sahiptir.

Her 2 vize türü prensipte aynı puanlama sistemine tabidir. Aralarındaki tek fark, TIER 4 (Child) vizesini talep edenlerin, İngiliz milli eğitim müfredatına uyan okullarda veya bağımsız özel okullarda eğitim alacak olmaları gerekir.

TIER 4 vizesinde puanlama, 2 temel dökümandan oluşur ve vize alabilmeniz için toplam 40 puan almanız gerekir. Ancak İngiltere içinden veya İngiltere dışından yapılacak başvurularda puanlamaya konu olan dökümantasyonların içerikleri farklıdır.

Öğrenci vizelerinde Avukatlık hizmetimizden yararlanmak ve bize ulaşmak için tıklayın