x

Vize Redlerine İtiraz

İngiltere'ye yapılan vize başvurularında veya İngiltere içindeki vize uzatma, yenileme, vize türünü değiştirme ve süresiz oturum izni başvurularında, bakanlık memurlarınca verilen kararlardan bazılarına itiraz hakkı vardır.

İtiraz APPEAL yani mahkemeye giderek, ya da ADMINISTRATIVE REVIEW yani, kararın yeniden başka bir memurca incelenmesinin talebi şeklinde olabilir.

Bu iki itiraz dışında, her hukuk ülkesinde olduğu gibi İngiltere'de de her tür vize ve göçmenlik kararını idari mahkemelere taşıyıp, tazminat talep etme ve verilen kararın iptalini istemek de mümkündür. Bu işlem, JUDICIAL REVIEW olarak adlandırılır.

APPEAL - Mahkeme Hakkı

2015 Nisan ayından itibaren, bir çok vize türünde APPEAL hakkı kaldırılmıştır. APPEAL, sadece göçmenlik davalarına bakan IMMIGRATION COURTS - Göçmenlik Mahkemelerinde görülür.

Sadece aşağıda belirtilen vize ve göçmenlik kararlarında mahkeme hakkı devam etmektedir.

Yukarıda sayılan durumlarda, ilgili kişi göçmenlik mahkemelerine giderek, verilen kararın geri çevrilmesini talep edebilir. Mahkemede yargıç, dosyayı inceleyerek son kararı verir ve itiraz edilmediği sürece yargıç kararı bağlayıcıdır.

Appeal işleminde mahkeme harcı, sözlü duruşmalarda (Tarafların duruşmada hazır bulunup, sözlü olarak müdahil olabildikleri davalarda) 140 Sterlin, yazılı duruşmalarda (Yargıcın duruşma olmaksızın dosya üzerinde karar verdiği davalarda) 80 Sterlindir. Davanın kazanılması durumunda ödenen harç iade edilebilir.

Garth Coates Solicitors, göçmenlik mahkemelerinde çok yüksek başarı oranına sahiptir ve her bir appeal dosyası, konusunda uzman Avukatlar tarafından hazırlanıp, mahkemelerde temsil edilmektedir.

ADMINISTRATIVE REVIEW - İdari İnceleme

Ziyaretçi ve öğrenci vizeleri dışında kalan bir çok vizede, red kararına itiraz edip, dosyanın bir başka memur tarafından yeniden incelenmesi talep edilebilir.

Ancak bunun için, geçerli bir nedenin olması gerekir. İnceleme için vize başvurusu esnasında verilmiş evraklar değerlendirilir, ek olarak yeni bir evrak verilemez.

Administrative Review (İdari İnceleme) işleminde, başvurular ONLINE yapılır ve 80 Sterlin başvuru ücreti ödenir. Başvuru haklı bulunur ve vizenin onayına karar verilirse, bu ücret geri ödenir.

Administrative Review sonucu vize reddini haklı bulursa, bu karara başkaca itiraz hakkı yoktur. Ancak, isteyenler daha masraflı ve uzun sürebilecek JUDICIAL REVIEW yani HUKUKI INCELEME davası açabilirler.

JUDICIAL REVIEW - Hukuki İnceleme

Bütün vize türleri ve göçmenlikle ilgili her kararda, isteyenler İngiltere'de İdare Mahkemelerinde dava açabilir. Dava, doğrudan İçişleri Bakanlığı'nı mahkemeye verip, vize kararında haksızlık yapıldığını ve bu haksızlığın giderilmesinin talebi olabileceği gibi, maddi tazminat davası da olabilir.

Yukarıda da bahsedildiği üzere, JUDICIAL REVIEW işleminde vize türünün ne olduğunun bir önemi yoktur. Dava, turistik veya öğrenci vizelerini de kapsayabilir. Hatta, vize memurunun hakaretine maruz kalındığı, taraflı ve kasıtlı kararlar verildiği için açılmış davalar da vardır.

JUDICIAL REVIEW, çok ciddi davalardır. Davayı kaybeden tarafın, kazanan tarafın hukuki masraflarını karşılaması gerekebilir, bu anlamda, JUDICIAL REVIEW için bir adım atılmadan önce, açılacak davanın gerçekten kazanılıp kazanılamayacağı konusunda gerçekçi nedenler olmalıdır.

GARTH COATES SOLICITORS, göçmenlik hukuku üzerine uzman bir Avukatlık kadrosuna sahiptir. JUDICIAL REVIEW, ADMINISTRATIVE REVIEW ve APPEAL işlemlerinde çok yüksek başarı oranıyla çok sayıda davada müvekkillerini başarı ile temsil etmiştir.

İngiltere Göçmenlik Hukuku üzerine Avukatlık hizmetimizden yararlanmak ve bize ulaşmak için tıklayın