x

Dava Süreçleri

İngiltere İçişleri Bakanlığı (Home Office)'in veya dosyaya bakacak olan vize memurunun bir başvuruya red vermesinde 3 etken söz konusu olabilir:

Birinci etken, başvurunun göçmenlik kurallarına uygun olmaması veya hukuki bir zemine dayalı olmamasıdır. İngiltere'ye kaçak çalışmak üzere gelmek isteyen birinin, niyetini gizleyip turist vizesine yapacağı başvuru, buna örnek olarak verilebilir. Vize memuru, turist vizesinin gerekleri olan maddi koşulların yanısıra, başvuranın kendi koşullarına bakarak, ilgili göçmenlik kanunlarına dayanarak başvurana red verme hakkına sahiptir.

İkinci etken, vize memurunun veya dosya inceleme memurunun bilerek veya bilmeyerek hatalı karar vermesidir. İngiltere'de eğitim vizesini uzatmak isteyen birinin, dosyasına koyduğu banka mektubunu farketmeden verilen vize redleri buna örnek olarak verilebilir.

Üçüncü ve biz hukukçuların en çok dikkat etmesi gereken en önemli etken, kural ve yönetmeliklerin hatalı veya kanunlara ve mantık ve vicdan ilkelerine aykırı olmasıdır. İçişleri Bakanlığı'nın, puanlamaya dayalı vize sisteminden yola çıkarak, HSMP-Yüksek Nitelikli Göçmen Programı'nda ciddi değişikliklere gitmesi ve bu değişiklikleri geçmişe yönelik uygulayarak kazanılmış hakların korunması ilkesini çiğnemesi, buna örnek olarak verilebilir. 

Demokrasi ile yönetilen tüm ülkelerde, bireylerin hakları esastır. Parlamento tarafından onaylanmış kanunlar, uluslararası güvencelere dayalı anlaşma ve sözleşmeler dışına çıkılması durumunda, bunu yapanlar devlet kurumları dahi olsalar, yargı yolu ile bireyler kendi haklarını arama özgürlüğüne sahiptir. Yukarıda birinci etken olarak gösterilen ve kanunlara aykırı olan başvurularda devlet ve devlet görevlileri red verme hakkına sahiptir, çünkü gerekli her tür kanuni zemin içinde davranılmaktadır.

İkinci etken olarak sayılan, vize veya dosya inceleme memurunun yaptığı hatalarda, Avukatların görevi, hatalı karara zamanında itiraz edip düzeltilmesini sağlamaktır. Bunun düzeltilmemesi durumunda yargıya başvurup, hakim emri ile düzeltilmesini temin etmektir.

Üçüncü etken olan, devlet kurum ve birimlerinin uyguladıkları kural ve yönetmeliklerin kanuna, genel ahlaka veya vicdani kurallara aykırı olması durumunda, bunun yüksek mahkemelerde düzeltilmesini sağlamak yine hukukçuların yani Avukatların görevidir.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın veya yurtdışındaki İngiltere Vize Birimlerinin verdikleri red kararlarına itiraz edilmesi yani konunun mahkemeye taşınması çok sık karşılaşılan bir durumdur. Firmamız, bu tür red kararlarında bir çok mahkemede müvekkillerimizi temsil etmiş ve kararın düzeltilmesini sağlamıştır.

Ankara Anlaşması hakkında hazırlanan son yönetmeliğe göre, vize redlerinde göçmenlik mahkemelerine gitmenin önü kapanmıştır. Ancak, her demokratik ülkede olduğu gibi, İngiltere'de de red kararınının hukuka aykırı olması durumunda, yüksek mahkemeye gitmek mümkündür. 'Judicial Review' olarak adlandırılan bu hukuk süreci sonunda, davanın kazanılması durumunda sadece vize onayı değil, aynı zamanda tazminat da almak mümkündür. 'Judicial Review', 'Administrative Review' ile karıştırılmamalıdır. Zira, bir dava süreci olan JUDICIAL REVIEW, bağımsız yargıçların karar verdiği ve yüksek mahkemede sonuçlanan bir süreç olmasına karşın, 'Administrative Review' bakanlık içinde farklı bir memurun dosya inceleme sürecidir ki bu süreç genelde, orjinal kararla aynı sonuca ulaşmaktadır.

Garth Coates Solicitors, Ankara Anlaşması ve Judicial Review davalarında yüzde yüze yaklaşan çok yüksek başarı oranı ile müvekkillerini temsil etmiştir.

KAMUOYUNDA AYDOĞDU DAVASI OLARAK BİLİNEN DAVADA, İNGİLTERE YÜKSEK MAHKEMESİ ANKARA ANLAŞMASINDA OLANLARA VE AILE BIREYLERINE KALICI OTURUM VERİLMESİNE GEREK OLMADIĞINA HÜKMETMİŞTİR. BU KARAR SONRASINDA İNGİLTERE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 16 MART 2018 TARİHİ İTİBARIYLA ANKARA ANLAŞMASINDA KALICI OTURUMLARI KALDIRMIŞTIR.

BAKANLIK, ANKARA ANLAŞMASI İLE İNGİLTERE'DE BULUNANLARIN KALICI OTURUMLARINA YÖNELİK YENİ BİR YÖNETMELİK HAZIRLIĞINDADIR. BU YÖNETMELİK İLE KALICI OTURUMLARIN 4 YERİNE 5 YILDA ONAYLANMASI VE BAŞVURU ESNASINDA BİR ÜCRET ALINMASINA KARAR VERİLECEĞİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR.

ANKARA ANLAŞMASI VİZELERİNDE KALICI OTURUM DIŞINDAKİ BAŞVURULAR TÜRKİYE VE İNGİLTERE'DEN SORUNSUZ DEVAM ETMEKTEDİR.