x

Eş ve Çocuk Durumu

Ankara Anlaşması altında yer alan İşinsanı Vizesinde, (Turkish Businessperson Visa), Ana Başvurucu kurduğu işten yeterli para kazanıyor ise (eğer henüz iş kurmadı ise, kuracağı işten yeterli para kazanana kadar kendisine ve aile bireylerine yetecek kadar maddi varlığı var ise), kendisine bağlı aile bireylerini İngiltere'ye getirtebilir.

1971 yasası, ataerkil dönemde hazırlanmış olsa gerek, ana başvurucuyu erkek, ve eşini de bayan olarak görmektedir. Dolayısıyla, yasa aile bireylerini eş (wife) ve çocuklar (children) olarak tanımlamaktadır. Ancak, doğal olarak bu günümüz hukuk diline, spouse (erkek veya bayan eş) şeklinde çevrilmektedir.

Ana başvurucunun İngiltere'ye getirebileceği bağlı aile bireyleri şunlardır:

İngiltere'deki aile bireyleri, diledikleri işte çalışma hakkına sahiptir. Okul çağındaki çocuklar devlet okullarında ücretsiz eğitim alırlar.

Aile bireylerinin Vize uzatımı, süresiz oturum izni ve vatandaşlık başvuru prosedürleri, ana başvurucu ile aynıdır.

Hukuki Destek

Ankara Anlaşmasına başvuru yapmak, Avukatlık hizmetlerimizden yararlanmak ve bize ulaşmak için tıklayın