x

Başvuru Koşulları

Ankara Anlaşması hükümlerinden yararlanmak için, yapacağınız işte ciddi olmanız, işinizi yapabilecek düzeyde İngilizce bilmeniz ve işi kurabilecek ölçüde sermayeniz olması gerekir. 1971 yasası, İngiltere'de iş kurmak isteyenlerin ne tür işleri kurabileceklerini, sermayelerinin ne kadar olması gerektiğini, İngilizce seviyelerinin ne düzeyde olması gerektiğini belirlememiştir. Ancak, aynı yasa İçişleri Bakanlığı'na 'GENUINE' yani gerçekçi ve doğru bir iş olduğuna dair ikna edici delil ve bilgiler olmadığı sürece, başvuruyu red etme hakkı vermektedir. Bir anlamda bu, başvuruyu inceleyecek vize memuruna, bir 'neden' üreterek dosyayı red etme yetkisi tanıyabilmektedir.

Vize memurlarının, Ankara Anlaşması dosyalarında isteksiz davrandıklarını ve Avrupa Birliği içtihatlarından dolayı zorunlu olarak dosyayı incelemek zorunda olduklarını belirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla, yapılacak iş türü ve hazırlanacak dosyanın memuru tatmin edip etmeyeceğinden daha çok, ilerleyen hukuki aşamalarda dosyaya bakacak üst düzey memurlar ve mahkeme aşamalarında yargıçları tatmin edecek düzeyde olması çok önemlidir.

Genel anlamda, Ankara Anlaşmasına yapılacak başvurularda aranılan kritirler şunlardır:

İngiltere'de yapılacak iş türü

Yasal ve gerçekçi olduğu sürece her iş yapılabilir. Buna, evden çalışılarak yapılabilecek işler de dahildir. Örneğin: Bir dükkan veya ofis gerektirmeyen İthalat ihracat danışmanlığı, temizlikçilik, ön muhasebe uzmanlığı, boyacı, badanacı, tamirci gibi işler.

İngilizce Bilgisi:

1971 yasası, iş kuracakların ne düzeyde İngilizce bilmesi gerektiğini belirtmiyor. Dolayısıyla, İngiltere'de iş kurmak için belli düzeyde İngilizce bilme zorunluluğu yok. Ancak aynı yasa, kurulacak işin gerçekçi olmasını şart koştuğu için, bu memurlarca, İngilizce bilmeyen birilerinin İngilizce'yi iyi düzeyde bilmesi gereken işleri yapmasının gerçekçi olmayacağı şeklinde yorumlanabiliyor. Örneğin: İngilizce bilmeyen ancak halkla ilişkiler üzerine danışmanlık verecek bir işletme kuracak birinin, bu işi İngilizce bilmeden nasıl yapabileceği sorgulanabilir. Ancak, İngiltere'de yerleşik Türklerin evlerine gidip, boya badana ve tamirat işleri yapacak birinin İngilizce bilip bilmemesi fazla sorgulanmayacaktır.

Yaş Koşulu:

İş kurma ehliyeti için minimum yaş 18'dir.

Eğitim Koşulu:

Eğitim düzeyi önemli değildir. Ancak, yapılacak iş, yasalar gereğince belli bir eğitim almayı gerektiriyor ise, o eğitimi almış olmak gerekir.

Sağlık:

Sağlık durumu işin gereklerini yerine getirmeye engel olmamalıdır.

Adli Sicil Kaydı:

Ciddi suçlardan ötürü yargılanmış ve ceza almış olmamak gerekir.

Sermaye:

Ankara Anlaşması altında yapılacak işi gerçekleştirecek düzeyde sermaye olmalıdır. Örneğin, marketlerde çorap satılacak ise, yeterli çorap alıp ticaret yapabilecek düzeyde (bir kaç bin sterlin) bir sermaye olmalıdır ancak bir restoran açılacak ise, restoran açılabilmesi için gerekli olan her türlü araç ve gereç alımına yetecek düzeyde (ortalama 30 bin sterlin) sermaye gerekebilir. Dolayısıyla, Ankara Anlaşmasında ihtiyaç duyulacak sermaye yapılacak işe bağlı olarak bir kaç bin sterlinden bir kaç yüz bin sterline kadar değişebilir. Bu tamamen başvuran kişiye ve seçilecek işe bağlıdır.

Diğer Koşullar:

1971 yasasına göre İngiltere'ye gelebilmek için aşağıdaki özelliklerin taşınması gerekmektedir:

Hukuki Destek

Ankara Anlaşmasına başvuru yapmak, Avukatlık hizmetlerimizden yararlanmak ve bize ulaşmak için tıklayın

KAMUOYUNDA AYDOĞDU DAVASI OLARAK BİLİNEN DAVADA, İNGİLTERE YÜKSEK MAHKEMESİ ANKARA ANLAŞMASINDA OLANLARA VE AILE BIREYLERINE KALICI OTURUM VERİLMESİNE GEREK OLMADIĞINA HÜKMETMİŞTİR. BU KARAR SONRASINDA İNGİLTERE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 16 MART 2018 TARİHİ İTİBARIYLA ANKARA ANLAŞMASINDA KALICI OTURUMLARI KALDIRMIŞTIR.

BAKANLIK, ANKARA ANLAŞMASI İLE İNGİLTERE'DE BULUNANLARIN KALICI OTURUMLARINA YÖNELİK YENİ BİR YÖNETMELİK HAZIRLIĞINDADIR. BU YÖNETMELİK İLE KALICI OTURUMLARIN 4 YERİNE 5 YILDA ONAYLANMASI VE BAŞVURU ESNASINDA BİR ÜCRET ALINMASINA KARAR VERİLECEĞİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR.

ANKARA ANLAŞMASI VİZELERİNDE KALICI OTURUM DIŞINDAKİ BAŞVURULAR TÜRKİYE VE İNGİLTERE'DEN SORUNSUZ DEVAM ETMEKTEDİR.