x

Ankara Anlaşması - İşinsanı Vizesi

Ankara Anlaşması, size ve bakmakla yükümlü olduğunuz aile bireylerine İngiltere'ye yerleşme ve çalışma olanağı veren, Türkiye ile AB arasında imzalanmış çok özel bir anlaşmadır. Bu anlaşmadan yola çıkılarak verilen Ankara Anlaşması (ECAA) Vizesi ile, İngiltere'de herhangi bir ölçekte iş kurabilir, kurduğunuz işte çalışabilir, 4 yıl kendi işinizde çalıştıktan sonra süresiz oturum iznini aldığınızda istediğiniz işte çalışabilir, hatta süresiz oturum iznini aldıktan en erken 1 yıl sonra İngiltere Vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirsiniz.

ECAA - Ankara Anlaşması vizesi, Türk Vatandaşlarına sağlanan çok özel bir haktır. Vizenin dayanağı, yürürlükteki en son göçmenlik yasası değil, 1971 göçmenlik yasasıdır. Bu yasaya göre, kurulacak işin ne olacağı, bu iş için harcanacak para ve sermayenin miktarı önemli değildir. Dolayısıyla, kurulacak işin ölçeği, evlere temizliğe giden ve kendi adına çalışan temizlikçilikten, emlakçılığa; boyacılıktan sanayi kuruluşuna kadar her ölçekten olabilir.

1971 yasası, işin ölçeği veya sermayesi hakkında bir koşul getirmemektedir, ancak, bu vize ile işini kuracak olanların başkası adına çalışmasını ve kendi işinden elde ettiği gelir ile kendisine ve bağlı aile bireylerine bakabilecek ölçüde para kazanıyor olmasını şart koşmaktadır.

Dolayısıyla, Ankara Anlaşması vizesinde, kurulacak işin gerçek ve karlı bir iş olması önem taşır. Ayrıca, başvuran kişinin niyetinde ciddi olması ve yapmayı planladığı işi yapabilecek kapasiteye, gerekli bilgi ve deneyime sahip olması gerekir.

İngiltere'de özel izin gerektiren Avukatlık, Doktorluk gibi işler için bu tür işleri düzenleyen kurumlardan (örneğin tabibler veya mimarlar birliği) izin almak gerekir.

KAMUOYUNDA AYDOĞDU DAVASI OLARAK BİLİNEN DAVADA, İNGİLTERE YÜKSEK MAHKEMESİ ANKARA ANLAŞMASINDA OLANLARA VE AILE BIREYLERINE KALICI OTURUM VERİLMESİNE GEREK OLMADIĞINA HÜKMETMİŞTİR. BU KARAR SONRASINDA İNGİLTERE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 16 MART 2018 TARİHİ İTİBARIYLA ANKARA ANLAŞMASINDA KALICI OTURUMLARI KALDIRMIŞTIR.

BAKANLIK, ANKARA ANLAŞMASI İLE İNGİLTERE'DE BULUNANLARIN KALICI OTURUMLARINA YÖNELİK YENİ BİR YÖNETMELİK HAZIRLIĞINDADIR. BU YÖNETMELİK İLE KALICI OTURUMLARIN 4 YERİNE 5 YILDA ONAYLANMASI VE BAŞVURU ESNASINDA BİR ÜCRET ALINMASINA KARAR VERİLECEĞİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR.

ANKARA ANLAŞMASI VİZELERİNDE KALICI OTURUM DIŞINDAKİ BAŞVURULAR TÜRKİYE VE İNGİLTERE'DEN SORUNSUZ DEVAM ETMEKTEDİR.

Bu vizeye, Türkiye'den veya İngiltere'den başvuru yapmak mümkündür.

Ankara Anlaşmasına başvuru yapmak, Avukatlık hizmetlerimizden yararlanmak ve bize ulaşmak için tıklayın