x

Ankara Anlaşması

1963'te Türkiye ile bugünkü Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan AET - Avrupa Ekonomi Topluluğu arasında imzalanan anlaşmadan doğan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınan bazı haklar söz konusudur. ECAA (Europen Community Association Agreement) olarak bilinen ve zamanında Ankara'da imzalandığı için kısaca Ankara Anlaşması olarak tanımlanan bu haklara göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerinde anlaşmaya taraf olan ülkenin attığı imza tarihinde geçerli olan yasal düzenlemelerden yararlanmaları söz konusudur.

İngiltere için baz alınan yasal düzenleme, 1971 Göçmenlik yasasıdır. Dolayısıyla, İngiltere'de iş kurmak isteyen ya da halihazırda çalışma izni ile kalmakta olanlara, mevcut yasalardaki zor ve karmaşık kurallar değil, daha kolay ve anlaşılır olan 1971 yasasının kuralları uygulanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İngiltere'de yararlanabileceği 2 tür hak söz konusudur:

Birincisi: Halihazırda, İngiltere'de çalışmakta olan Türk Vatandaşlarını ilgilendiren ECAA1 - TURKISH EMPLOYED yani Türk İşçi Vizesidir.

İkincisi: İngiltere'de kendine ait işyeri kurmak isteyen Türk Vatandaşlarını ilgilendirmektedir. ECAA2 - TURKISH BUSINESSPERSON yani Türk İşinsanı Vizesidir.