x

İngiltere'de Yerleşik Olanların Aile Bireyleri

Burada yer alan bilgiler, Birleşik Krallık vatandaşı olanların veya Birleşik Krallıkta süresiz oturum iznine sahip olanlarun aile bireylerine yöneliktir. Birleşik Krallıkta Çalışma İzni ile bulunanların aile bireylerine yönelik olan vize rejimi hakkında bilgi için Çalışma İznine Sahip Olanların Aile Bireyleri sayfasını inceleyiniz.

Birleşik Krallık vatandaşları veya Birleşik Krallıkta süresiz oturum izni (Indefinite Leave to Remain) sahipleri, eş ve çocuklarını ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerini, belirli koşullar altında ülkeye getirebilirler.

Eş veya Partner Vizesi

Birleşik Krallık Vatandaşı olan veya Birleşik Krallıkta Süresiz Oturum İznine sahip olan biri ile evli olan veya en az 2 yıl beraber yaşadıklarını ispatlayan hayat arkadaşları veya aynı cinsiyetten medeni beraberlik kuranlar, İngiltere'ye eş veya partner vizesi ile gelebilir. Eş veya Partner vizesi alabilmek için en önemli belli bağlı kurallar şunlardır:

Yukarıdaki koşulların sağlandığına yönelik, vize başvurusunda bulunan kişinin vize memurunu ikna edecek dosya hazırlaması çok önemlidir. Eş veya partner vizesi genelde 27 ay için onaylanır. Yabancı eşin, İngiltere'ye girmesini takip eden 2 yıl sonunda, Süresiz oturum iznine başvurması mümkündür.

Özellikle sahte evlilik yoluyla ülkeye giren yabancıların sayısının çok yüksek olması, evliliklerin %90'ünün daha sonra boşanma veya ayrılma ile sonuçlanması, her eş vizesi başvurusuna şüphe ile yaklaşılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, dosya hazırlarken, profesyonel yardım alınması çok önemlidir.

Halihazırda, İngiltere'de vize ile bulunan bir yabancı ile evlenen veya evlenmeden medeni beraberlik kuran Birleşik Krallık Vatandaşları veya Süresiz Oturum İzni sahipleri, eşlerinin veya hayat arkadaşlarının İngiltere'de eş veya partner vizesi ile kalmaya devam etmelerini -belli koşullarla- sağlayabilirler. Bunların durumları karmaşık hukuki süreçlerden sonra netlik kazandığından, bu durumda olanların hukuki yardım almaları gerekebilir.

Çocuklar

Birleşik Krallık vatandaşları veya Birleşik Krallıkta süresiz oturum izni (Indefinite Leave to Remain) sahipleri, 18 yaşından küçük çocuklarını, İngiltere'ye süresiz yerleşim işin getirebilirler. Bunun için, çocuğun hem annesinin hem de babasının İngiltere'de yerleşik olması veya eşler ayrı ise, çocuğun tüm bakımının mahkeme kararıyla İngiltere'de yerleşik ebeveyn'e verilmiş olması koşulu aranır.

18 yaşından büyük olan çocukların getirilmesi, çok sınırlı özel durumlarda (örneğin, çocuğun özürlü olması veya İngiltere'de doğmuş olması gibi) izin verilebilir.

Yaşlı Aile Bireyleri

Birleşik Krallık vatandaşları veya Birleşik Krallıkta süresiz oturum izni (Indefinite Leave to Remain) sahipleri, 65 yaşından büyük anne veya babalarını İngiltere'ye süresiz yerleşim amacıyla getirebilir. Ancak bu anne veya babanın eşini kaybetmiş olması, 65 yaşından büyük olması, İngiltere'deki çocuğuna %100 bağımlı olması ve bulunduğu ülkede bir gelirinin olmaması ve kendine bakacak birilerinin bulunmaması durumunda mümkün olabilir.

Çok nadir durumlarda, hem anne hem de babayı İngiltere'ye getirmek mümkün olabilir. Ayrıca yine çok özel durumlarda, 65 yaşından küçük anne veya babayı, diğer bağımlı aile bireylerini (örneğin hala, amca, teyze vb) getirmek de söz konusudur ancak bunlar için karmaşık hukuki girişim gerekebilir.

İngiltere'de yerleşik olanların, yabancı ülkelerdeki aile bireylerini getirmeleri için gerekli koşulların sağlandığına dair vize memurunu ikna etmeleri çok önemlidir. Bu yüzden ciddi profesyonel destek alınması tavsiye edilir.

Hukuki Danışmanlık Hizmetimiz

Aile bireylerinizi İngiltere'ye getirtmek istiyorsanız, firmamızdan profesyonel hukuki destek alabilirsiniz. Size, sahip olduğunuz yasal haklara göre aile bireylerinizin başvuru evraklarının eksiksik hazırlanması, kurallara uygun doldurulması ve vize alabilmeleri için gereken yasal konularda yardımcı olabiliriz.

Avukatlık hizmetimizden yararlanmak ve bize ulaşmak için tıklayın