x

Avrupa Birliği Vatandaşlarının Aile Bireyleri

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin vatandaşlarına ve onların AB Vatandaşı olmayan aile bireylerine Avrupa Birliği hukukundan kaynaklanan genişletilmiş ve kısıtlanması söz konusu olmayan kurallar vardır. İngiltere Vatandaşlarına ve aile bireylerine İngiltere yasaları ve İçişleri Bakanlığı'nın kuralları uygulanırken, AB Vatandaşlarına ve aile bireylerine Avrupa Birliği hukuku uygulanır. Avrupa Birliği hukukundan kaynaklanan haklar, İngiltere yasalarına göre daha geniş kapsamlı ve daha özgürdür. Bir başka ifadeyle, İngiltere Vatandaşıyla evli bir yabancının hakları ile AB Vatandaşıyla evli bir yabancının hakları arasında ciddi farklar vardır ve bu haklar AB Vatandaşları ve aileleri lehine daha geniş kapsamlıdır.

Örneğin; İngiltere Vatandaşı ile evli bir Türk Vatandaşı, evlilik vizesine bir çok durumda Türkiye'den başvurmak, belirli gelir testlerinden geçmek ve İngilizceyi belli bir düzeyde bildiğini ispatlamak zorundadır. Oysa AB'ye üye herhangi bir ülke vatandaşı ile evli olan bir Türk Vatandaşı, İngilizce bilmek veya evlilik vizesine Türkiye'den başvurmak zorunda değildir. Ayrıca gelır testlerine tabi tutulamazlar ve İngiltere'de kaçak durumda olsalar dahi, sınırdışı edilemezler. Daha da ötesi, İngiltere'ye eşiyle beraber vizesiz giriş yapabilirler.

AB Vatandaşı ile evli yabancılar, mahkeme kararı olmadığı sürece, vizeleri olmasa dahi, İngiltere'den sınırdışı edilemezler. AB Vatandaşları, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının ve 1. dereceden akrabalarının İngiltere'ye gelmelerini sağlayabilirler.

AB Vatandaşlarının aile bireylerinin otomatik çalışma izinleri vardır, dolayısıyla izin almaksızın istedikleri işte çalışabilirler. AB Vatandaşlarının eşleri, İngiltere'de kaldıkları 3. yıldan sonra evlilikleri sona erse dahi, İngiltere'de kalmaya devam edebilirler.

SÜRESİZ OTURUM İZNİ

İngiltere'de 5 yıl süreyle kalan AB Vatandaşları ve aile bireyleri, süresiz oturum iznine başvurabilirler.

AB HUKUKU ÜZERİNE DANIŞMANLIK

AB vatandaşlarının ve aile bireylerinin Avrupa Birliği hukukundan kaynaklanan yasal hakları ile ilgili profesyonel danışmanlık almak isterseniz, firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Bize ulaşmak için tıklayın